Blog

Przywracanie RAID po błędach zapisu

Mimo zaawansowanych zabezpieczeń sprzętowych i softwarowych oprócz typowych awarii RAIDu , w serwerach zdarzają się również inne, rzadsze, ale nie mniej groźne problemy. Podczas normalnej pracy macierzy mogą pojawiać się w danych błędy, które nie pozwalają na prawidłowy do nich dostęp. Spowodowane są one najczęściej uszkodzonymi sektorami o wydłużonym czasie dostępu bądź tzw cichą degradacją (niszczeniem danych)

Przyczyną błędów danych na serwerach RAID mogą być:

– błędy kontrolerów

– błędy sterowników

– błędy wewnętrznego oprogramowania

– a w końcu wewnętrzne błędy dysków

Większość błędów jest korygowanych przez oprogramowanie wewnętrzne dysków, ale nie wszystkie – niektóre błędy nie zostają skorygowane. Nie wykryte również przez zewnętrzne kontrolery dyskowe są powielane i replikowane, kopiowane do kopii zapasowej.. Problem dopiero zaczyna urastać do wielkiej wagi, kiedy dane na dyskach są na tyle uszkodzone, że nie można z nich skorzystać.

Dawniej nikt nie mówił o „cichym niszczeniu danych” bo nie było problemem. Nie było, ponieważ dyski nie miały tak olbrzymich pojemności , a macierze były dość powolne. Błędy tego typu pojawiały się na tyle rzadko, że nie wywoływało to problemów w dostępie do danych. W związku z tym nikt nie podejmował żadnych działań zaradczych.

Współczesne systemy RAID, to serwery z rozbudowanym sprzętowym kontrolerem RAID. W związku z tym – z punktu widzenia systemów operacyjnych komputerów w sieci, wolumin dyskowy zarządzany jest przez zewnętrzne urządzenie- kontroler RAID, w związku z czym system nie odpowiada już za redundancję danych na wszystkich dyskach. W takim przypadku za niezmienność danych odpowiada kontroler RAID, który nie zawsze jest przygotowany do ochrony przed niewykrywalnymi zmianami sektorów na dysku.

W przypadku serwera RAID Warto pamiętać o tym, że w przypadku nieskorygowanych przez kontroler błędów, będą one propagowane na wszystkie dyski macierzy.

Właśnie ze względu na powyższe problemy, w nowoczesnych serwerach RAID kładzie się już szczególny nacisk na korekcję błędów danych. Nie jest to już zagadnienie pomijane, a wręcz traktowane jako jedno z priorytetowych podczas pracy z systemami RAID. Stosuje się zatem różne metody ochrony danych –  przywraca się uszkodzone dane z pozostałych dysków macierzy, bądź stosuje się tzw RAID-Z.

Jest do zmodyfikowany RAID 5 , do którego podłącza się dodatkowy dysk parzystości odpowiedzialny za korekcję błędów. W bardziej rozbudowanych macierzach stosuje się nawet RAID-Z3 (czyli nawet trzy dodatkowe dyski odpowiedzialne za korekcję).

Odzyskiwanie zniszczonych danych

W przypadku błędów w integralności danych i braku do nich dostępu, odzysk może polegać na odczycie danych z dysku w trybie serwisowym. Wykorzystując specjalne kontrolery, można odczytać powierzchnię talerzy wraz z błędnymi sektorami, następnie w trybie serwisowym spróbować je odczytać –  i w ten sposób uzyskać dostęp do uszkodzonych danych. Trzeba w tym miejscu nadmienić, że w przypadku cichego uszkodzenia danych, może nie pomóc nawet kopia zapasowa, gdyż może ona zawierać również uszkodzone dane.

Niektórzy specjaliści twierdzą, że w przypadku dysków SATA kontrola błędów danych powinna być przeprowadzana co tydzień, a w przypadku dysków Enterprise przynajmniej raz w miesiącu.

Jak widać ciche niszczenie danych, w obecnych serwerach RAID jest poważnym problemem i żeby zapobiec utracie dostępu do danych trzeba zadbać, by jakiekolwiek błędy danych były natychmiast naprawiane. O ile nie mamy wpływu na kontroler dysku, to kontrolery serwerowe już mają taką możliwość. Z czego zalecamy korzystać.

Źródła:

https://od24h.pl/serwis/nas

https://centrumodzyskiwaniadanych.pl/uslugi/nas

Nowy klient skorzystał z naszej oferty szkoleniowej

Do grona klientów, którzy poszerzyli wiedzę z zakresu odzyskiwania danych a w szczególności przywracania danych z nośników w technologii flash dołączyła wolainfo.com.pl . Nowe technologie stosowane w pendrive i kartach pamięci wiążą się ze specyficznym podejściem do tematu odzyskiwania danych. W szczególności ważne jest aby zrozumieć sposób funkcjonowania oraz operacje wykonywane przez kontrolery stosowane w produkcji tych nośników. Od dziś na stronie wolainfo.com.pl w dziale odzyskiwania danych z pendrive http://wolainfo.com.pl/odzyskiwanie-danych-z-uszkodzonego-pendrive/ można znaleźć pełną ofertę związaną z tymi usługami.

Ponadto wiele nowości można też znaleźć w procesach odzyskiwania danych z dysków SSD http://wolainfo.com.pl/odzyskiwanie-danych-z-dysku-ssd/ gdzie mimo zastosowania kości flash, różnice technologiczne wobec kart pamięci i pendrive są znaczne. W niedługim czasie do oferty wspomnianej już firmy powinna wejść szeroka gama usług związanych z odzyskiem danych z dysków SSD.

Wolainfo.com.pl jest stroną internetową poświęconą usługom odzyskiwania danych firmy Megaserwis prowadzącej. Jest kolejną firmą, która posiada własne laboratorium w Polsce i oferuje usługi na bardzo wysokim poziomie. Skuteczność przekracza 90% co jest bardzo imponujące.

Firewall – kilka ważnych informacji

Zapora systemowa ? ważne uwagi

Kwestia bezpieczeństwa użytkowania komputera to takie tematyczne zagadnienie, które mocno dzieli użytkowników. Jedna grupa przestrzega zaleceń, poza antywirusowym oprogramowaniem wykorzystując też zaporę systemową. Drugą, reprezentującą skrajnie odmienne podejście grupę, cechuje lekceważenie tej właśnie kwestii. Jak to jest, czy rzeczywiście istnienie zapory stanowi element konieczny bezpiecznego korzystania z komputera? Czy możemy raczej potraktować jej istnienie, jako nieobowiązkowe rozwiązanie?

Zacznijmy od funkcji, którą pełni zapora systemowa. Jej zadaniem, jest blokada przychodzących połączeń internetowych z podejrzanego, niezidentyfikowanego źródła. Firewall w szczególności pełni istotną funkcję w komputerach przenośnych, bo często są one podłączane do różnych punktów dostępowych. Jak wiadomo, nie wszystkie z tych punktów są zabezpieczone, mamy więc do czynienia z podwyższonym ryzykiem przedostania się niezaufanych treści z nieznajomych sieci. Przy aktywnej zaporze, wszystkie próby połączenia się z naszym komputerem, będą ulegały blokadzie, po prostu zapora rozpozna je jako zagrażające, a następnie odrzuci.

Windows kontra zapory z programów zewnętrznych

Niezależnie od tego, czy naszym głównym narzędziem jest Windows Defender czy też jakiekolwiek inne narzędzie, na przykład stanowiące element naszego oprogramowania antywirusowego, zadanie tych programów jest jednakowe. Jeżeli dużo korzystamy z internetu, to jest to jednak element wskazany dla komfortowego użytkowania naszego sprzętu.

I to już zupełnie bez związku, jaka to będzie konkretnie zapora. Jej istnienie ma pełnić konkretne zadanie, a ignorując to, wystawiamy się na ryzyko utraty danych czy wprowadzenia w system złośliwego oprogramowania.

Pojawiają się krytyczne głosy, że aktywna zapora ogranicza swobodę korzystania z programów przez użytkownika. Tak, ale tylko i wyłącznie wówczas, gdy nie ingerujemy w jej ustawienia. Możemy przecież swobodnie wpłynąć na to, jakie zasoby ma filtrować firewall. Nie jest tak, że jego istnieje od razu będzie tożsame z ograniczeniami.

Wykorzystanie zapory wcale nie jest więc elementem obciążającym. Co więcej, rozsądne podejście do jej użycia, nie tylko pozwala na zwiększenie naszego bezpieczeństwa w sieci, ale też będzie się wiązać z wyższym komfortem dla codziennego użytkowania komputera. Gdy jeszcze wziąć pod uwagę, że jest to wcale nieskomplikowane działanie, to naprawdę warto wziąć sobie do serca to rozwiązanie, by potem cieszyć się komfortem.

Korzystanie z komputera, a kontrola rodzicielska

Żyjemy w takich czasach, że powszechny dostęp do internetowej sieci, to już norma u wszystkich niemal grup wiekowych. Coraz młodsze dzieciaki, od praktycznie pierwszego roku czy dwóch lat życia, mają do czynienia z różną użytkową elektroniką ? telewizorami, tabletami i komputerami oraz smartfonami. Nie ma się co dziwić, zainteresowanie dziecka będzie tym większe, im więcej kolorów czy bodźców dźwiękowych, zobaczy ono na danym wyświetlaczu. Warto jednak pomyśleć o nieco starszych dzieciach, które już na bardziej świadomym poziomie, funkcjonują w relacji z komputerem czy poruszają się po internetowej przestrzeni.

By uchronić dziecko przed różnymi zagrożeniami, a także dostępem do nieodpowiednich dla wieku informacji i treści, warto zastosować na komputerze lub w innych urządzeniach, kontrolę rodzicielską. Co to właściwie daje? W praktyce ? kontrola rodzicielska to oddzielny panel, który określa, z jakich funkcji komputera/urządzenia oraz z jakich programów czy aplikacji, może korzystać nasz młodszy użytkownik. To o tyle wygodne, że z poziomu drobnych korekt w ustawieniach systemowych, możemy naprawdę ograniczyć dopływ niepożądanych porcji informacji.

System czy zewnętrzne programy?

O ile w Windowsie mamy bezproblemowy dostęp do działu kontroli rodzicielskiej, z którego poziomu możemy swobodnie zarządzać nie tylko dostępnymi programami, aplikacjami i treściami, ale też nakładać odpowiednie filtry odnośnie tego, do jakich zasobów w danym komputerze będzie miało dostęp dziecko, trzeba też pamiętać o tym, że istnieje wiele programów zewnętrznych, jeszcze mocniej usprawniających ów proces.

Stosowanie kontroli rodzicielskiej, ma jeszcze jeden poważny plus. W kontekście procesu uczenia się, którego niewątpliwie uczestnikiem jest dziecko korzystające z komputera, ograniczenie zasobów dostępności, może wpłynąć na sprawniejsze kształcenie umiejętności komputerowych, na przykład w zakresie korzystania z edytora tekstu lub innych programów dostępnych dla najmłodszych.

Oczywiście, nie brakuje też głosów odnośnie tego, że ograniczenia na poziomie kontroli rodzicielskiej, wcale nie są dobre i nie chronią dzieci przed ewentualnymi zagrożeniami. Ciekawi tylko fakt, że grupa osób głoszących taki pogląd, nie jest w stanie sensownie uargumentować swojego stanowiska. To z kolei stanowi dobitne wskazanie, że chyba jednak nie mają racji. Z resztą, przeważnie przeciwnicy takiej polityki, z biegiem czasu stają się jednak jej zwolennikami.

Na jakiej podstawie dobierać przepustowość łącza internetowego dla domu lub firmy?

Dostęp do internetowej sieci, to dzisiaj element obecny praktycznie w każdym domu. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Sam dostęp do internetu, to jedno, ale warto zauważyć, że tak jak różne potrzeby przedstawiają użytkownicy, tak możemy spotkać różne warianty i prędkości łącz, które pozwolą nam na swobodne korzystanie z sieci Web. Niniejszy artykuł pomoże zorientować się odnośnie tego, na co zwracać uwagę, gdy wybieramy podłączenie, by zapewnić sobie możliwie najbardziej optymalne rozwiązanie, pozostające w zgodzie z naszym indywidualnym zapotrzebowaniem.

Po pierwsze ? przeznaczenie łącza

Dostęp do internetowej sieci, pociąga za sobą bardzo szeroki wachlarz możliwości. Jedni w związku z tym skupią się na elementach rozrywkowych, inni będą wykorzystywać net do pracy. Jeżeli mamy w planie regularne wykorzystywanie poczty elektronicznej, bądź przesył większych plików, zdecydowanie nie zda egzaminu łącze, które ma przepustowość 2 megabitów. Przy działaniach typu firmowego, trzeba się pokusić o wybór czegoś z wyższej półki. Minimalna przepustowość, o której mówimy na potrzeby takich biurowych działań, to według dzisiejszych standardów ? 15 megabitów.

Co z dostawcą?

Z jednej strony ? komfortowa sytuacja, bo firm na rynku coraz więcej. Z drugiej jednak, trzeba zrobić pewien research, żeby ostatecznie wyłonić idealne dla swoich potrzeb rozwiązanie. W zasadzie, do wyboru mamy dwie główne furtki. Albo topowe korporacje dostarczające internet, albo mniejsze firmy, mające zasięg regionalny czy lokalny, udostępniające internet z wykorzystaniem swoich rozwiązań technologicznych.

Wybór rozwiązania, warunkuje też nasz tryb korzystania z dostępu do sieci. Idealnym przykładem będzie LTE, które szturmem wdziera się teraz na polski rynek. Wcześniej, alternatywą dla kablowych, modemowych taryf, były prywatnie instalowane sieci radiowe, które umożliwiały łapanie mocnego sygnału. Minusem jednak było to, że ?radiówki? nie zawsze funkcjonowały dobrze w warunkach szybko zmieniających się czynników pogodowych. Wobec tego, stałość dostępu do internetowej sieci była wyraźnie zaburzona.

Plusem jest to, że dzisiaj w większości przypadków, gdy już bierzemy pod uwagę jakieś rozwiązanie, możemy dokładnie sprawdzić, jaki zasięg czy ograniczenia przepustowości dyktowane zastosowaną siecią podłączeń, będą charakterystyczne dla danych obszarów. Najtrudniej jest na obrzeżach miast, gdzie w wielu miejscach mamy do czynienia ze starymi instalacjami, które bardzo mocno ograniczają wachlarz opcji do wyboru.

 

Jak dobrze dbać o laptop

Poprawna praca laptopa i długość jego działania w dużej mierze zależy od Nas użytkowników, by cieszyć się żywotnością urządzenia jak najdłużej należy pamiętać o kilku zasadach:

  1. Konserwacja układu chłodzenia:
  2. Praca na odpowiednim podłożu
  3. Odłączanie laptopa od zasilania po zakończonej pracy
  4. Poprawne zamykanie systemu operacyjnego (z opcji systemowych)

Konserwacja układu chłodzenia:

Układ chłodzenia to bardzo ważny a zarazem wrażliwy element laptopa. Zapewnie obieg powietrza wokół radiatora i tym samym nie pozwala na przegrzanie się układów płyty głównej.

W sytuacji gdy układ chłodzenia jest zabrudzony, zmniejsza się jego wydajność, co w konsekwencji prowadzi do przegrzewania się układów takich jak procesor, mostki, grafika.

Dalsze skutki przegrzewania się laptopa prowadzą wyłączania się laptopa bądź do trwałego uszkodzenia płyty głównej.

Ważne jest by raz na jakiś czas wykonać czyszczenie i konserwację układu chłodzenia. Nie tylko czyszczenie z kurzu jest ważne, ale należy pamiętać o wymianie past termo-przewodzących, termopadów. Pasta przewodząca występuje na procesorach, mostkach i kartach graficznych. Wymiana nie powinna być wykonywana ?po kosztach?. Należy stosować bardzo dobrą pastę, gdyż usterki spowodowane przegrzanie są o wiele kosztowniejsze.

Jeśli mimo wykonanej konserwacji chłodzenia dochodzi do nas dźwięk głośniej pracy wentylatora, nie wykluczone, iż będzie konieczność jego wymiany. Zalecamy wyminę na oryginalne i nowe części.

Czyszczenie klawiatury:

Obecnie na rynku istnieje wiele preparatów do czyszczenia klawiatur. Z doświadczenia wiemy, iż nie każdy z tych środków służy naszej klawiaturze. W wielu przypadkach dochodzi do nadmiernego rozpylenia preparatu co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia klawiatury.

Najlepszym sposobem czyszczenia szczelin między klawiszami jest sprężone powietrze, stosowane z dużej odległości (około 15-20 cm) od klawiatury. Jeśli chcemy wyczyścić same klawisze klawiatury posłuży na do tego płyn do mycia naczyń bądź do mycia szyb. Rozpylamy go na szmatce i delikatnie przecieramy klawisz po klawiszu. PAMIĘTAMY, iż szmatka ma być zwilżona NIE MOKRA!!!

Problem z połączeniem z siecią przez LAN bądź WiFi:

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy kabel i router działają poprawnie.

Jeśli korzystamy z kabla częstą przyczyną braku połączenia jest uszkodzony kabel, gniazdo LAN bądź układy na płycie głównej. W niektórych przypadkach jest ono zabrudzone i wystarczy je przeczyścić.

Jeśli kabel jest sprawny, gniazdo nie wygląda na uszkodzenie ani zanieczyszczone a dalej mamy problem z połączeniem internetowym to sytuacja może być bardziej złożona. W takim przypadku uszkodzenie może dotyczyć:

-układu karty sieciowej na płycie głównej-wymagana jest jej wymiana.

-uszkodzonych transformatorów– np. typu TLA (nie w każdej płycie głównej występują).

–uszkodzonych połączeń (ścieżek, przelotek) płyty głównej– wymagane odtworzenie połączeń.

–uszkodzenia mostu północnego-zaleca się wymianę układu.

W przypadku połączenia przez WiFi problem może dotyczyć:

karty WiFi-można spróbować wyczyścić styki karty oraz złącza na płycie głównej, oczywiście odpowiednim środkiem do tego typu czyszczeń;wymiana karty WiFi;

uszkodzenie anten, przewodów-w takim przypadku dane anteny kwalifikują się do wymiany;

uszkodzenie ścieżek oraz uszkodzenie mostu północnego-odtworzenie ścieżek/wymiana układu.

Możliwe jest także uszkodzenie połączeń układów z płytą główną (same układy mogą być sprawne) ? w tym przypadku wystarczy przelutowanie lub reballing.

Możliwym rozwiązaniem bez ingerencji w laptopa jest podłączenie zewnętrznych kart WiFi lub LAN (np. przez ExpressCard, PCMCIA).

Nie działa klawiatura i touchpad:

Za poprawne działanie klawiatury i touchapada odpowiada układ na płycie głównej tzw. KBC. W niektórych przypadkach jest on blokowany np. przez uszkodzoną baterię w laptopie. Jesli po wyjęciu baterii nadal klawiatura i touchpad nie współpracują należy sprawdzić te podzespoły poprzez wypięcie i ponowne wpięcie taśm do płyty głównej. Jeśli mimo to, nie działają usterki należy szukać na płycie głównej. Za poprawnie działanie tych elementów odpowiada układ KBC oraz most południowy.

Klawiatura nie działa prawidłowo:

Problemy z klawiaturą często pojawiają się po zalaniu lub niewłaściwym czyszczeniu klawiatury. Mogą być także spowodowane uszkodzeniem baterii (błędy systemowe).

UWAGA: jeśli klawiatura była kiedykolwiek zalana to należy ją wymienić!!!

Podczas wymiany klawiatury należy bardzo dokładnie obejrzeć płytę główna pod kątem śladów cieczy. Pozostawione plamy na płycie głównej w przyszłości spowodują korozje ścieżek i laptop przestanie działać. W sprawie czyszczenia laptopa najlepiej zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanego serwisu.

Czasami z przyczyn nam nieznanych klawiatura przestaje działać. Jesteśmy pewni, że nie było zalana ani nie było żadnego uderzenia, upadku. W takiej sytuacji należy podejrzewać uszkodzenie elektroniki klawiatury, jej taśmy bądź układów na płycie głównej

Jeśli zagubił nam się jeden bądź kilka klawiszy zawsze można spróbować dobrać brakujące przyciski..z pewnością jest to tańsze niż wymiana całej klawiatury. Dołożenie klawiszy udaje się wykonać w ciągu kilku minut.

Brak podświetlenia matrycy:

W przypadku tej usterki objaw jest jeden natomiast uszkodzonych elementów może być bez liku.

Jeśli przy uruchomieniu laptopa na matrycy widzimy tylko zarys ikonek bez podświetlenia to możemy być pewni, ze usterka dotyczy układu podświetlenia matrycy. Obecnie występują dwa rodzaje matryc: CCFL – świetlówkowe i LED.

Usterka może dotyczyć:

-taśmy matrycy- należy ją wymienić

-świetlówki (w matrycach CCFL)- kwalifikuje się do wymiany

-inwerter- (w matrycach CCFL)- kwestia wymiany bądź naprawy

-układu na płycie głównej, który odpowiada za sterownie układem podświetlenia- kwestia naprawy płyty głównej.

Podstawowe układy znajdujące się na płycie głównej:

BIOS– to program zawarty w pamięci FLASH ? zawiera informacje do obsługi urządzeń na płycie głównej i podłączonych do niej (np. dyski, napędy, karta grafiki, porty USB, porty, klawiatura, itp). Wykonywaniem programu zawartego w BIOS najczęściej zajmuje się KBC.

 

KBC (kontroler klawiatury) ? wbrew nazwie obsługa klawiatury to tylko jedno z wielu zadań KBC. W czasie startu płyty KBC wykonuje polecenia zawarte w BIOS, załącza i kontroluje przetwornice i urządzenia płyty głównej oraz zewnętrzne. Kontroluje także poprawność startu płyty. W czasie pracy płyty KBC kontroluje klawiaturę, touchpad, przetwornice, temperaturę z czujników i pracę wentylatorów, jasność matrycy. W stanie czuwania KBC kontroluje ładowanie baterii i pracę przetwornic działających w stanie czuwania oraz kontroluje stan przycisku POWER lub urządzeń mogących wywołać start laptopa. Uszkodzenie KBC lub BIOS spowoduje brak możliwości uruchomienia płyty głównej ? procedura startowa nie zostanie zainicjowana lub zostanie przerwana.

CPU ? PROCESOR? element wykonawczy ? wykonuje on rozkazy zawarte w pamięci.

MOST PÓŁNOCNY? Bezpośrednio obsługuje procesor, pamięć ram (platforma Intel, w platformie AMD pamięć obsługuje procesor). Most ten może także obsługiwać kartę grafiki lub zawierać ją w sobie (zintegrowana krata grafiki).

 

MOST POŁUDNIOWY? obsługuje większość urządzeń na płycie głównej lub do niej podłączonych bezpośrednio lub pośrednio. Zadania mostu południowego i jego połączenia z innymi układami najlepiej obrazują załączone schematy. Most ten zazwyczaj zawiera także zintegrowaną kartę dźwiękową.

Most południowy zawiera RTC ? zegar czasu rzeczywistego

GPU ? KARTA GRAFIKI? specjalistyczny układ odpowiedzialny za przetwarzanie i wyświetlanie obrazu (na matrycy lub urządzeniach zewnętrznych).

Może występować jako:

– osobny układ na płycie głównej ? grafika dedykowana;

– zintegrowana i zawarta w moście północnym;

– zewnętrzna ? na osobnej płytce.

Grafika zintegrowana wykorzystuje pamięć RAM (współdzielona), grafika dedykowana i zewnętrzna własną pamięć VRAM

Obsługą GPU zajmuje się most północny.

Wyżej wymienione opisy podstawowe urządzenia płyty głównej. Każdy przypadek należy rozważać/diagnozować indywidualnie.

Łącza internetowe

Czynniki mające wpływ na obniżenie jakości internetu bezprzewodowego

Bezprzewodowy dostęp do internetu, to niejako znak dzisiejszych czasów. Technologia bezprzewodowa w ogóle, jest dziś charakterystyczna dla wielu kontekstów, może być uważana za bardzo wygodną i spotkać ją możemy w coraz większej ilości urządzeń. Skupmy się jednak na WiFi. Skoro mamy do czynienia z bardzo dużym zainteresowaniem tym rozwiązaniem w gronie osób podłączonych do Internetu w Polsce, warto byłoby powiedzieć trochę o tym, jak postępować, by nie zaskoczyły nas okresowe spadki transferu, przeciążenia przy ściąganiu etc.

Przede wszystkim pamiętajmy, dobierajmy ilość komputerów podłączonych do WiFi adekwatnie do tego, jaką przepustowością dysponujemy. Czyli, jeśli mamy słabą prędkość, rzędu 2-3 megabitów i tendencję do równoczesnego korzystania z internetu paroma źródłami, logicznym jest, że nie poszalejemy. Im większa przepustowość, tym większy sens wykorzystywania dostępu bezprzewodowego.

Poza tym, czynnikiem obniżającym wydajność, może być kwestia dostawcy. Wiadomo, że poza topowymi na rynku ? Orange i UPC, mamy jeszcze masę większych i mniejszych firm, z których część, to tak zwane ?osiedlówki?. W większych ośrodkach miejskich, w skupiskach blokowisk, działają właśnie takie firmy, a ich instalacje nie zawsze są stabilne. Przez to, zdarzają się nie tylko spadki prędkości, ale też okresowe przerwy w dostawie internetu. Z resztą, każdy, kto kiedykolwiek korzystał z dostępu do internetu za pośrednictwem takiej firmy, pewnie świetnie wie o czym mowa.

Pomówmy sobie trochę o smartfonach. Te popularne urządzenia ma dziś praktycznie co drugi użytkownik telefonów komórkowych. Z reguły, w ramach abonamentu lub taryfy prepaid wykupuje się pakiety danych. Aby na nich oszczędzić, w warunkach domowych lub innych, gdzie dostępne są wolne sieci, następuje właśnie przełączenie z pakietu danych na WiFi. Jak nietrudno się domyślić, choć to mniejsze urządzenia, to jednak są źródłami, które odczuwalnie przekładają się na jakościowy aspekt dostępu do internetowej przestrzeni.

Warto stawiać więc na takie firmy, które oferują nie tylko szybkie, ale przede wszystkim stabilne łącza internetowe. Wtedy, możemy śmiało odpuścić sobie rozwiązania kablowe i skupić się na wygodnym, bezproblemowy dostępie do internetu w ramach technologii bezprzewodowej. Z drugiej strony, w dobie trwającej obecnie ekspansji LTE na Polskę, mamy do czynienia z coraz bardziej konkurencyjnym rynkiem, z którego słabsze jednostki są na bieżąco odsiewane.

Testy prędkości łącza online ? czy są rzetelne?

Dzisiaj mamy do wyboru na rynku całe mnóstwo wariantów dostępu do sieci internetowej. Dostawcy kusza nas prędkościami, atrakcyjnymi cenami, a także komfortem korzystania z dostępu do internetowych stron, ściągania bez problemów i wieloma innymi elementami.

Wraz ze wzrostem ilości działających na rynku dostawców, a co za tym idzie, także i wzrostem dostępności usług, głównym kryterium różnicującym dostawców, stały się oferowane prędkości.

Parę lat temu, w modzie zaczęło być porównywanie prędkości, by sprawdzić stan faktyczny. Jeśli chodzi o narzędzia do tego pomiaru, najpopularniejsze stały się strony internetowe ze specjalnymi skryptami, dedykowanymi do takich obliczeń. To proste, wchodzimy sobie na stronę, na przykład Speedtest i w kilka chwil uzyskujemy dane, które mówią o prędkości przesyłu oraz prędkości maksymalnej pobierania. Warto podkreślić, że są to dane oparte na faktycznych parametrach, które nie przekłamują. Słowem, mamy na czysto obraz danych, które odpowiadają kondycji rzeczywistej naszego łącza.

Dzięki wykorzystywaniu tego typu narzędzi możemy zweryfikować, czy rzeczywiście prędkość internetowego łącza, którym dysponujemy, będzie adekwatna do tego, co mamy zawarte w warunkach ofertowych u swojego dostawcy.

Oczywiście, jeśli chodzi o weryfikację maksymalnej prędkości, to następuje ona już na etapie technicznego sprawdzenia. Inaczej mówiąc, za określenie maksymalnej prędkości odpowiedzialni są technicy z firmy, odpowiedzialnej za podłączenie internetu w danej lokalizacji.

Są też rozmaite programy, które mają na celu zwiększenie prędkości łącza internetowego. Fakty są jednak takie, że mało które narzędzie tego typu, będzie faktycznie powodowało jakąś poprawę. Parametry techniczne, to raczej sztywna kwestia nie do przeskoczenia, pomijając modernizację instalacji internetowych oraz dopasowywanie prędkości łącz do rosnących wymagań rynku.

Warto dobrze przemyśleć dobór odpowiedniej prędkości łącza, zakładając że ktoś niej est ograniczony starą infrastrukturą, naprawdę warto czasem zainwestować w szybszą przepustowość łącza, niż taka, o której myślimy docelowo. Wszystko dlatego, że przy stałym i swobodnym dostępie do internetu, można szybko odkryć zupełnie nowe zastosowania, a tym samym wykorzystywać internet w większym stopniu.

Aplikacje w smartfonach ? nowy kierunek dla konsumentów.

Pojawienie się na rynku pierwszych smartfonów, wywołało nie lada rewolucję. Co więcej, nie ograniczała się ona tylko do branży produktów telekomunikacyjnych, ale zaczęła stopniowo i z biegiem czasu, opanowywać różne branże, dedykowane klientom o odmiennych profilach potrzeb. Wszystko za sprawą jednego prostego hasła…które właściwie funkcjonuje w naszym języku pod różnymi postaciami. Chodzi o aplikacje mobilne, a więc ?apki?, ?appki?, ?apy? – nazewnictwo nieco zróżnicowane, ale wiadomo o co chodzi, przedmiot zainteresowania pozostaje bez zmian.

Co do wachlarza aplikacji, nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z bardzo rozbudowanym i zróżnicowanym zestawem rozwiązań. Same kategorie aplikacji, których używają producenci do sprawniejszego filtrowania swoich produktów, już nasuwają myśl, że lista jest długa. Przykładowo: mamy aplikacje biznesowe, aplikacje z gatunku sport ? wsparcie dla treningów personalnych, liczniki kalorii, skanery wartości odżywczych na podstawie skanu produktu. Dodatkowo, nie można zapominać o grach, takich jak kultowe, mające rzesze fanów na całym świecie i wśród użytkowników różnych smartfonów ? Angry Birds.

Dystrybucja aplikacji, to tez doskonały sposób na reklamę i promocję. Dlaczego? W trakcie ładowania aplikacji lub odkrywania kolejnych funkcji, często natkniemy się na materiały reklamowe. A to logo i strona www producenta, a to zachęta do sprawdzenia innych rozwiązań tej marki.

To wynik działania testerów oprogramowania, którzy na podstawie ocen grupy testowej, optymalizują elementy reklamowe/promocyjne tak, by lepiej zapadały one w pamięć.

Aplikacje to też sposób na poznanie preferencji klientów czy odbiorców poszczególnych produktów/usług. Sposób, w jaki personalizowane są aplikacje, stanowi wskazówkę dla firm, w jakim kierunku powinny one rozwijać siatkę swoich produktów. Nawet aplikacje płatne, cieszą się dzisiaj dużym zainteresowaniem, ponieważ pozwalają uczynić swój smartfon jeszcze bardziej spersonalizowanym i dopasowanym do trybu codziennego funkcjonowania. Nie dziwi więc fakt, że przybywa firm tworzących aplikacje, zaś rankingi poszczególnych ?appek? stanowią potem wyznacznik dla użytkowników odnośnie tego, które aplikacje z jakiej kategorii, to na chwilę obecną ?must have? w smartfonie, niezależnie od marki producenta. Należy się spodziewać, że ów stan rzeczy wcale szybko się nie zmieni, no chyba, że w kierunku jeszcze większego i bardziej zaawansowanego personalizowania aplikacji dla użytkowników smarfonów.

Aplikacje mobilne, jako sposób na promocję marek

Tak jak kiedyś szczytem marzeń była Nokia 3210 z kultową grą Snake, będąca wyznacznikiem luksusu i lansu, tak kilka lat temu zaczęła wyglądać sytuacja ze smartfonami. Dzisiaj, takie telefony ma coraz więcej użytkowników, a kolejne ich odsłony wprost zalewają rynek. Przybywa nawet marek, z którymi możemy zetknąć się na polskim rynku. Smartfony, mają być z założenia telefonami, które stanowią zintegrowane z preferencjami użytkowników narzędzia .w związku z tym, obserwujemy też bardzo intensywny wzrost zainteresowania aplikacjami. Ich użytkowanie to jedno, skupmy się jednak na marketingowej stronie funkcjonowania takiego oprogramowania na rynku.

Popularne ?appki?, to przecież doskonały sposób na promowanie i reklamowanie wśród targetu potencjalnych odbiorców produktów i usług. Przykład? Firma Nike, producent wielu kultowych modeli obuwia sportowego. Aplikacja Nike Running, stanowiąca pewnego rodzaju narzędzie monitorujące parametry u osób uprawiających jogging, jest też w rzeczywistości wabikiem, mającym zachęcać do sięgania po buty biegowe nike. Swoją drogą, zabieg udany, bo jest wykazana zależność, która pokazuje, że osoby korzystające z aplikacji Nike, biegają właśnie w butach tej marki. Efekt osiągnięty, sprzedaż nakręcona, klient w więzi z marką. Na pewno wróci po kolejne produkty Nike.

Innym zabiegiem, bazującym na aplikacjach, a nastawionym na przyciągnięcie uwagi klienta i zaangażowanie w proces zakupowy, jest kreowanie różnych aplikacji, mających na celu ułatwienie dostępu do promocji, zniżek i różnych akcji związanych z danymi markami. Szczególnie w branży odzieżowej, popularnym rozwiązaniem jest umieszczanie w sklepach, na plakatach ? specjalnych fotokodów. Zeskanowanie kodu na smartfon, uprawnia do upustu na zakupy, a także pozwala na zbieranie punktów w programach lojalnościowych etc.

Aplikacje mobilne, to także rozwiązanie, które zleca się różnym firmom ? agencjom interaktywnym. Firmy te, mają za zadanie przygotowanie takiej aplikacji, która będzie odpowiadała na potrzeby klientów/głównego targetu danej marki. Czasem aplikacja jest tworzona w oparciu o odgórne założenia. W innych przypadkach jednak, całą kreację zleca się firmie, a potem ewentualnie wprowadza modyfikacje, które pozwalają na uzyskanie ostatecznego efektu, nastawionego na zwiększenie zysków konkretnej marki.

Najważniejsze zagrożenia, które wiążą się z niezabezpieczaniem danych w sieci.

Kwestia bezpieczeństwo, a internet ? szeroki temat, dyskutowany przez wielu specjalistów, podłapywany przez spore grono laików, generalnie łączący większość przedstawicieli społeczności użytkowników internetowych. Szczególnie w dobie coraz bardziej wyraźnych i drobiazgowych informacji, odnoszących się do rozwoju czynników zagrożenia, cybet-przestępczości, kradzieży danych, temat ów można uznać za bardzo mocno aktualny.

Z czego wynikają ryzykowne czynniki, które dotyczą tego zagadnienia? Pierwsze co nasuwa się na myśl, to ignorancja oraz niedostateczna świadomość zainteresowanych użytkowników. Ignorancja, bo mimo nagłaśniania sprawy w wielu mediach, ludzie d alej nie przywiązują wagi do: używania dostatecznie silnych haseł, trzymania ważnych informacji na zabezpieczonych dyskach, korzystania z profesjonalnych, zaawansowanych wdrożeń typu firewall. Przykłady można mnożyć prawie w nieskończoność, bo każdy dzień udowadnia istnienie nowych form niekompetencji oraz braku świadomości wśród aktywnych internautów.

Poza tym, wykazujemy bardzo dużą nieostrożność w poruszaniu się po Internecie. Chodzi o to, że nie sprawdzamy źródła masy stron reklamowych i promocyjnych, wchodzimy na nie, a stamtąd już tylko krok do zaaplikowania sobie na dysk złośliwego oprogramowania, wirusów utrudniających efektywne wykorzystywanie komputera…

Niezabezpieczenie danych, które z poziomu naszego komputera mogą trafić do sieci, to praktycznie podpisanie na siebie wyroku, jeśli chodzi o rozpowszechnienie tego contentu w środowiskach nieupoważnionych. Pół biedy, gdy mówimy o zasobach mających charakter prywatny, bez jakiejś bardzo dużej zawartości informacyjnej, finansowej. Bywa jednak tak, że wycieknąć do cyberprzestrzeni mogą nie nasze prywatne pliki, ale zawartości mające charakter komercyjny, firmowy.

Kluczem do zapewnienia sobie bezpieczeństwa, jest rozwaga w przechowywaniu danych, a także korzystanie z odpowiednich, profesjonalnych aplikacji. Mowa tu nie tylko o antywirusowych aplikacjach, ale też o rozwiązaniach, które w trybie bieżącym monitorują dyski w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania. Dodatkowo, warto zabezpieczać się przed nadmierną ilością reklam w sieci, to można załatwić z poziomu różnych wtyczek, dedykowanych dla większości przeglądarek internetowych, z którymi możemy się dzisiaj spotkać na rynku. Po prostu, pewna zmiana zachowań i przyzwyczajeń w korzystaniu z komputera i obracaniu się w sieci, może zapewnić nam pełnię komfortu i bezpieczeństwa. Trzeba tylko poświęcić tej kwestii nieco czasu i uwagi.