Firewall – kilka ważnych informacji

Zapora systemowa ? ważne uwagi

Kwestia bezpieczeństwa użytkowania komputera to takie tematyczne zagadnienie, które mocno dzieli użytkowników. Jedna grupa przestrzega zaleceń, poza antywirusowym oprogramowaniem wykorzystując też zaporę systemową. Drugą, reprezentującą skrajnie odmienne podejście grupę, cechuje lekceważenie tej właśnie kwestii. Jak to jest, czy rzeczywiście istnienie zapory stanowi element konieczny bezpiecznego korzystania z komputera? Czy możemy raczej potraktować jej istnienie, jako nieobowiązkowe rozwiązanie?

Zacznijmy od funkcji, którą pełni zapora systemowa. Jej zadaniem, jest blokada przychodzących połączeń internetowych z podejrzanego, niezidentyfikowanego źródła. Firewall w szczególności pełni istotną funkcję w komputerach przenośnych, bo często są one podłączane do różnych punktów dostępowych. Jak wiadomo, nie wszystkie z tych punktów są zabezpieczone, mamy więc do czynienia z podwyższonym ryzykiem przedostania się niezaufanych treści z nieznajomych sieci. Przy aktywnej zaporze, wszystkie próby połączenia się z naszym komputerem, będą ulegały blokadzie, po prostu zapora rozpozna je jako zagrażające, a następnie odrzuci.

Windows kontra zapory z programów zewnętrznych

Niezależnie od tego, czy naszym głównym narzędziem jest Windows Defender czy też jakiekolwiek inne narzędzie, na przykład stanowiące element naszego oprogramowania antywirusowego, zadanie tych programów jest jednakowe. Jeżeli dużo korzystamy z internetu, to jest to jednak element wskazany dla komfortowego użytkowania naszego sprzętu.

I to już zupełnie bez związku, jaka to będzie konkretnie zapora. Jej istnienie ma pełnić konkretne zadanie, a ignorując to, wystawiamy się na ryzyko utraty danych czy wprowadzenia w system złośliwego oprogramowania.

Pojawiają się krytyczne głosy, że aktywna zapora ogranicza swobodę korzystania z programów przez użytkownika. Tak, ale tylko i wyłącznie wówczas, gdy nie ingerujemy w jej ustawienia. Możemy przecież swobodnie wpłynąć na to, jakie zasoby ma filtrować firewall. Nie jest tak, że jego istnieje od razu będzie tożsame z ograniczeniami.

Wykorzystanie zapory wcale nie jest więc elementem obciążającym. Co więcej, rozsądne podejście do jej użycia, nie tylko pozwala na zwiększenie naszego bezpieczeństwa w sieci, ale też będzie się wiązać z wyższym komfortem dla codziennego użytkowania komputera. Gdy jeszcze wziąć pod uwagę, że jest to wcale nieskomplikowane działanie, to naprawdę warto wziąć sobie do serca to rozwiązanie, by potem cieszyć się komfortem.